Dotacja

TOMKA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy nr BON113 w ramach projektu „Bon antywirusowy” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.04.02-20-0005/20-00. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian (innowacji) procesowych w przedsiębiorstwie TOMKA Sp. z o.o.,   które w wyniku pandemii COVID-19, musi sprostać szczególnym, negatywnym uwarunkowaniom prowadzenia działalności.

Efekty realizacji projektu:

  1. Dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez wprowadzenie nowego sposobu świadczenia usług (dowóz, catering)
  2. Utrzymanie obecnych stanowisk pracy oraz szansa na stworzenie nowych stanowisk
  3. Zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz stworzenie nowej marki rozpoznawalnej na rynku.

Dofinansowanie projektu z UE: 57 305,67 PLN

Wartość całkowita projektu: 78 317,77 PLN

0